Over het vakdidactiek boek

Zaken als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen aan bod. Het boek biedt niet alleen basisondersteuning aan studenten in de lerarenopleiding, maar ook aan docenten aardrijkskunde, docenten en docenten geografische pedagogiek. De didactische werkvorm aardrijkskunde kwam tot stand in samenwerking met leerkrachten aardrijkskunde van verschillende onderwijsprogramma’s in Vlaanderen. Deze unieke samenwerking ondersteunt een gedeelde visie op de methodologie van het aardrijkskundeonderwijs.

De eerste druk en de geschiedenis

In 1995 verscheen het eerste geografische didactische boek. Het was een gespecialiseerd didactisch initiatief van onderwijsinstellingen voor leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs. Het boek was jarenlang een handig hulpmiddel in de lerarenopleiding, maar is inmiddels achterhaald en achterhaald. Deels doordat er allerlei veranderingen in het onderwijs hebben plaatsgevonden, deels doordat de aardrijkskundeopleidingen inhoudelijk zijn veranderd en deels doordat er nieuwe specialistische werkvormen en invalshoeken zijn ontstaan. Dus het is tijd om een ​​volger te zijn. Deze opvolger is niet alleen het boek, maar het is ook digitaal beschikbaar, dus overal en altijd via internet te raadplegen. De gebruiker (docent, leerling, docent) kan het materiaal printen en reproduceren.